Categories
Ogrodnictwo Sklep Online

Dokarmianie roślin

Do zasilania roślin ozdobnych stosuje się nawożenie organiczne i mineralne. Doświadczeni ogrodnicy umiejętnie łączą obie formy zasilanie roślin. Co odróżnia nawozy organiczne od nawożenia mineralnego?

Nawożenie organiczne

Rośliny ozdobne wymagają nawożenia nie tylko przed siewem czy sadzeniem, ale i wraz ze wzrostem. Jedną z powszechnie stosowanych metod jest nawożenie organiczne, czyli nawożenie roślin nawozami pochodzenia zwierzęcego i kompostem.

  1. Obornik – nieoceniony, choć coraz trudniejszy do zdobycia, dostarcza szeregu substancji pokarmowych, ma działanie próchnicotwórcze i zdecydowanie poprawia strukturę gleby i jej zdolność do zatrzymywania wody. Ponadto wprowadza do ziemi uprawnej zdrową florę bakteryjną.
    Obornikiem najlepiej nawozić jesienią, przy czym trzeba go lekko przykopać.
  2. Nawóz kurzy i nawóz gołębi
    Odchody ptactwa stanowią bardzo wartościowy nawóz, ale przed zastosowaniem należy je przefermentować. Wiadro nawozu zalewa się 10 wiadrami wody i po przykryciu odstawia na 2 tygodnie. Przed użyciem trzeba go ponownie rozcieńczyć 10 wiadrami wody, aby zyskać pewność, że nie spali on roślin. Jest to bardzo wartościowy nawóz ze wszech miar godny polecenia. Można go też dodawać do świeżo zakładanej pryzmy kompostowej.
  3. Kompost
    Nazywany nie bez powodu czarnym złotem ogrodnika jest tylko wtedy w pełni wartościowy, jeżeli został właściwe założony i odpowiednio pielęgnowany. Nie wolno dodawać do pryzmy resztek roślin chorych, gdyż patogeny odznaczają się wysoką żywotnością i wprowadzone wraz z kompostem do gleby, zarażą nam uprawy. Pryzmę kompostową zakłada się w miejscu zacienionym, pamiętając, że odpady organiczne, które układamy na pryzmie rozkładają się tylko przy wystarczającej wilgotności.

Nawozy mineralne

Nazywane też sztucznymi, nawozy mineralne to sole mineralne o dość prostym składzie. Odznaczają się dużą zwartością składników pokarmowych w łatwo przyswajalnej formie. Nie mogą równać się z obornikiem lub kompostem, jakkolwiek są doskonałym uzupełnieniem nawożenia organicznego.

Warto tu wspomnieć o gotowych mieszankach nawozów mineralnych, które cieszą się dużą popularnością, szczególnie wśród działkowców. Ich skład odpowiada większości gatunków roślin ozdobnych i eliminuje niebezpieczeństwo przedawkowania jakiegoś składnika. Rośliny zasila się od rozpoczęcia wegetacji do momentu zakwitnięcia, przy czym nawożenie należy zakończyć się do sierpnia.