Categories
Ogrodnictwo Sklep Online

Dokarmianie roślin

Do zasilania roślin ozdobnych stosuje się nawożenie organiczne i mineralne. Doświadczeni ogrodnicy umiejętnie łączą obie formy zasilanie roślin. Co odróżnia nawozy organiczne od nawożenia mineralnego?

Nawożenie organiczne

Rośliny ozdobne wymagają nawożenia nie tylko przed siewem czy sadzeniem, ale i wraz ze wzrostem. Jedną z powszechnie stosowanych metod jest nawożenie organiczne, czyli nawożenie roślin nawozami pochodzenia zwierzęcego i kompostem.

  1. Obornik – nieoceniony, choć coraz trudniejszy do zdobycia, dostarcza szeregu substancji pokarmowych, ma działanie próchnicotwórcze i zdecydowanie poprawia strukturę gleby i jej zdolność do zatrzymywania wody. Ponadto wprowadza do ziemi uprawnej zdrową florę bakteryjną.
    Obornikiem najlepiej nawozić jesienią, przy czym trzeba go lekko przykopać.
  2. Nawóz kurzy i nawóz gołębi
    Odchody ptactwa stanowią bardzo wartościowy nawóz, ale przed zastosowaniem należy je przefermentować. Wiadro nawozu zalewa się 10 wiadrami wody i po przykryciu odstawia na 2 tygodnie. Przed użyciem trzeba go ponownie rozcieńczyć 10 wiadrami wody, aby zyskać pewność, że nie spali on roślin. Jest to bardzo wartościowy nawóz ze wszech miar godny polecenia. Można go też dodawać do świeżo zakładanej pryzmy kompostowej.
  3. Kompost
    Nazywany nie bez powodu czarnym złotem ogrodnika jest tylko wtedy w pełni wartościowy, jeżeli został właściwe założony i odpowiednio pielęgnowany. Nie wolno dodawać do pryzmy resztek roślin chorych, gdyż patogeny odznaczają się wysoką żywotnością i wprowadzone wraz z kompostem do gleby, zarażą nam uprawy. Pryzmę kompostową zakłada się w miejscu zacienionym, pamiętając, że odpady organiczne, które układamy na pryzmie rozkładają się tylko przy wystarczającej wilgotności.

Nawozy mineralne

Nazywane też sztucznymi, nawozy mineralne to sole mineralne o dość prostym składzie. Odznaczają się dużą zwartością składników pokarmowych w łatwo przyswajalnej formie. Nie mogą równać się z obornikiem lub kompostem, jakkolwiek są doskonałym uzupełnieniem nawożenia organicznego.

Warto tu wspomnieć o gotowych mieszankach nawozów mineralnych, które cieszą się dużą popularnością, szczególnie wśród działkowców. Ich skład odpowiada większości gatunków roślin ozdobnych i eliminuje niebezpieczeństwo przedawkowania jakiegoś składnika. Rośliny zasila się od rozpoczęcia wegetacji do momentu zakwitnięcia, przy czym nawożenie należy zakończyć się do sierpnia.

Categories
Ogrodnictwo Sklep Online

Sklep ogrodniczy

Każdy rolnik i ogrodnik doskonale wie, jak ważne jest właściwe dobranie składników odżywczych dla roślin i wspomaganie nimi upraw. Oczywiście doskonałym nawozem jest obornik, jednak nie każdy ma do niego dostęp i nie stosuje się go już po zasianiu roślin.

Podczas wzrostu uprawy potrzebują jednak pierwiastków odżywczych, dlatego stosuje się nawozy sztuczne, szczególnie takie, które zawierają duże ilości azotu. Pierwiastek ten jest roślinom bardzo potrzebny w okresie wiosennym, kiedy przyroda budzi się do życia. Inne szczególnie potrzebne roślinom pierwiastki to fosfor i potas, a także inne, np. magnez. Warto również pamiętać o właściwym odczynie gleby. Wiele gleb w Polsce ma bowiem odczyn kwaśny i potrzebne jest ich wapnowanie. Trzeba jednak dostosowywać odczyn gleb pod określone uprawy, ponieważ dla roślin dogodne ph gleb jest zróżnicowane.

Samo zapewnienie składników odżywczych nie wystarczy jednak do tego, aby uprawa przyniosła wysokie plony. Rośliny są bowiem atakowane przez różnego rodzaju szkodniki i choroby, z którymi trzeba sobie poradzić. Ważna jest również walka z chwastami, które zwykle rosną znacznie szybciej od zasianej czy zasadzonej przez rolnika bądź ogrodnika rośliny. Obecnie na rynku dostępne są bardzo skuteczne środki ochrony roślin. Zapewniają one skuteczną walkę z różnego rodzaju zagrażającymi uprawom zagrożeniami.

Wśród oprysków mamy do wyboru wiele herbicydów, fungicydów czy insektycydów. Herbicydy służą do zwalczania chwastów, fungicydy do walki z chorobami, głównie grzybowymi, a insektycydy do likwidowania szkodzącym roślinom owadów, takich jak np. stonka ziemniaczana.

Zarówno nawozy, jak i środki ochrony roślin można kupować w sklepach rolniczych i ogrodniczych, które zwykle występują na obszarach, gdzie jest wiele gospodarstw rolnych. Właściciele takich sklepów mają wtedy zapewniony popyt na tego typu produkty, ponieważ bez nich prowadzenie gospodarstwa rolnego byłoby szalenie ciężkie.

Wraz z rozwojem internetu pojawia się jednak coraz więcej sklepów, w których nawozy i środki ochrony roślin można zamówić w sieci. Internetowy sklep ogrodniczy jest ciekawym wyborem zarówno dla przedsiębiorcy, jak i kupującego rolnika czy ogrodnika. Kupowanie tego typu artykułów w internecie staje się szczególnie popularne wśród ludzi z młodszego pokolenia.